PROPOZICE / PROPOSITION

XII.FRIENDLY CUP


Uzávěrka přihlášek: 6. 8. 2018 ve 21 h

***Odkaz pro přihlašování zde***

nebo je možné se přihlásit mailem racing.adp@gmail.com přihláška musí obsahovat následující údaje: Pes: plemeno, jméno, kategorie, pohlaví, datum narození, číslo zápisu v plemenné knize, číslo licence, číslo čipu/tetování, (widerunner), u whippeta uveďte jeho hmotnost. Majitel: jméno a příjmení, bydliště, telefon, email). Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.

Tradiční dostih pro whippety na váhu, pořádá KCHCHADP za technické podpory Klubu chovatelů dostihových chrtů Lednice.

Friendly Cup whippet - váhové kategorie

• whippet feny - S, M, L, (prípadne XS, XL)

• whippet psi - S, M, L, (prípadne XS, XL)

• Whippeti se na místě zváží a rozdělí do váhových kategorií rovnoměrně a zároveň tak, aby se zabránilo velkým váhovým rozdílům v kategorii.

Friendly Cup whippet senior: váhové kategorie, rozdělení na psy a feny nebo mix, podle poctu účastníků.

Friendly Cup greyhound: dospělí, senioři

Soloracing whippet: rozdělení podle pohlaví. Bude-li 6 a méně jedinců v pohlaví, výsledky se budou vyhlašovat jako whippet Soloracing mix.

Tréninkové běhy pro ostatní plemena chrtu FCI sk. X. a vyjmenovaná plemena z FCI sk. V. Budou-li více než 3 jedinci v plemeni, je možné pro ně otevřít kategorii v dostihu.

Ceny a sponzoři: 

Ceny pro všechny A Finalisty - poháry, sponzorské ceny. Ceny pro první tři v Soloracingu.

Velké poděkování patří týmu Klubu chovatelů dostihových chrtů Lednice a sponzorům dostihového dne:

Mgr. Eliška Kliner - www.prochrta.cz a Veterinární klinika ABC, Praha 3 - www.veterinaabc.cz


Pořadatel: KCHCHADP, clen FCI prostřednictvím CMKU.

Vedoucí dostihu: Hana Jandlová-Bierhanslová

Personální obsazení: KCHCHADP, Klub chovatelů dostihových chrtu Lednice, změny jsou vyhrazeny.

Veterinární dozor a péče: MVDr. Kateřina Tandlerová, Veterinární klinika ABC, Praha 3.

Místo dostihu: Dostihová dráha Lednice (GPS: 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E)

Dráha: travnatá, klopená, návnada tažená navijákem přes kladky na zemi, 360 m malá plemena a senioři, ostatní 480 m. Elektronická časomíra.

Program: 

Program: 7:30 - 9:00 přejímka, 10:00 zahájení běhů, 14:00 finále, 16:00 vyhlášení výsledku, dekorování.

Typ dostihu: 

Whippeti váhové kategorie, greyhoundi dostih, soloracing pro whippety. Postup: podle časů, 2 rozběhy, 1. - 6. nejrychlejší postupuje do finále. Pro greyhoundy je 2. běh fakultativní. Je-li 6 a méně psů v kategorii, běží tito jen jeden rozběh.

Podmínka účasti: Friendly Cup - dostihová licence, případně tréninková karta s minimálně 1 sóloběhem a 2 splněnými společnými běhy. Soloracing - pro whippety, s licencí i bez licence. Každý účastník absolvuje 2 běhy, časy se sčítají, určí se poradí. Je-li 6 a méně whippetů v pohlaví, běží se Soloracing mix. Box musí být zavřený alespoň vpředu, pes běží s košíkem a dečkou dle řádu.

Dostihový řád: Řád FCI pro mezinárodní dostihy chrtů a závody v coursingu.

Startovné: 

Startovné: Dostih 450 Kč/psa. Senioři 300 Kč/psa, Soloracing 400 Kč/psa. Tréninkový běh, licenční běh 200 Kč/psa/běh; rovinka 100 Kč/psa/běh. Startovné v uvedené výši je splatné na místě. 

Veterinární podmínky: 

Všichni psi, kteří se chtějí dostihu zúčastnit, musí být v odpovídající kondici a klinicky zdraví. Psi musejí být doprovázeni veterinární průkazem s platným očkováním proti vzteklině. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, háravé feny a zranění psi jsou z dostihu vyloučeni. Veterinární lékař může v souladu s Mezinárodním dostihovým řádem zakázat start psa. Proti tomuto zákazu není odvolání. Ošetření zraněného psa uhradí majitel psa / osoba majitelem pověřená. Všechny druhy dopingu jsou zakázány.

Ručení a ostatní: 

Ručení: Pořadatel ani funkcionáři neodpovídají za zrušení nebo přerušení dostihu z důvodu vyšší moci. Pořadatel ani funkcionáři rovněž neodpovídají za zranění lidí a psu. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psu. Majitel není odpovědný za zranění jiného psa způsobené jeho psem v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

Je zakázáno volné pobíhání psu. Prosíme majitele, aby po svých psech uklízeli.

Ostatní: Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a rádu, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Camping: na dotaz na chrtilednice@seznam.cz

Odkazy: www.adp-fc.webnode.cz, https://www.chrtilednice.cz, https://www.klub-adp.cz, www.veterinaabc.cz,

www.prochrta.cz

Těšíme se na Vaši účast!